Nou impost de plusvàlua amb dos mètodes de càlcul

Nou impost de plusvàlua amb dos mètodes de càlcul

El Consell de Ministres va aprovar el reial decret llei que adaptarà l’impost sobre la plusvàlua municipal a la sentència del Tribunal Constitucional i que permetrà als contribuents elegir entre dos mètodes de càlcul, el que més els beneficiï, han confirmat a...
Què és l’impost de plusvàlua?

Què és l’impost de plusvàlua?

El ple del Tribunal Constitucional ha resolt la qüestió d’inconstitucionalitat presentada pel Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia contra tres apartats de l’impost de plusvàlua, en concret, contra l’article 107 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes...