Actualitat

Les execucions hipotecàries d’habitatge habitual es disparen un 84% el primer trimestre

7 / 06 / 2021 | Actualitat

El nombre d’execucions hipotecàries sobre habitatges habituals es va disparar un 84% en el primer trimestre de l’any en relació al mateix període del 2020, fins a situar-se en 3.207, la xifra més alta en quatre anys, segons l’estadística d’execucions hipotecàries publicada aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El mateix INE precisa que aquesta estadística reflecteix els procediments iniciats i inscrits en els registres de la propietat, però recorda que no totes les execucions acaben en el desnonament dels propietaris.

L’important increment es deu possiblement a una acumulació de casos durant els mesos més durs de la pandèmia, quan, a més, hi havia una moratòria hipotecària per a famílies vulnerables, i moratòries dels mateixos bancs per als seus clients.

Tot i que la moratòria legal per a famílies vulnerables es va allargar fins al 31 de març, la que van posar en marxa els bancs s’ha anat acabant.

Segons el Banc d’Espanya, fins al 31 de desembre del 2020 s’havien concedit 1,3 milions de moratòries, entre les acollides a les mesures del govern espanyol i les atorgades pel sector financer.

La xifra d’execucions hipotecàries d’habitatge habitual, 3.207 del gener al març, és la més elevada d’un primer trimestre des del 2017. Molt lluny, però, de les 8.802 del primer trimestre del 2015 o les 6.118 d’un any després.

L’INE també destaca que el gruix de les execucions no són sobre hipoteques recents, sinó sobre hipoteques que es van formalitzar just abans de l’esclat de la bombolla immobiliària, quan els pisos van arribar als seus preus màxims i, per tant, el crèdit per adquirir-los era més elevat.

Malgrat que van créixer les execucions hipotecàries d’habitatge habitual, durant el primer trimestre el nombre total d’execucions hipotecàries va baixar un 23,7% respecte a un any enrere. Les execucions sobre el total de finques urbanes també van baixar, concretament un 22,9%.

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat